Hrvatski

MAGLENI-ZMAJ, zaštita od prolećnih mrazeva!

EFIKASAN, EKONOMIČAN, POUZDAN

MAGLENI-ZMAJ ZA ZAŠTITU PRIZMENIH SLOJEVA VINOGRADA I VOĆNJAKA OD MRAZEVA.

Mašina u komori za sagorevanje sagoreva zapaljeni ogrev i nastajućom toplotom, gustim dimom i vodenom parom pokriva plantažu. Topli zrak štiti od mraza, dok gusti dim ne da da toplota zemlje “pobjegne”. Oblak dima štiti i sprečava emitovanje toplote čime ublažava hlađenje prizemnih slojeva zraka. Izduvani topli zrak koji je pomiješan sa dimom, razleže se na plantaži u vidu maglenog jorgana.

Jedan MAGLENI-ZMAJ učini zaštitu 10hektara zemlje

Širok asortiman goriva, što se mogu generirati lokalno:

  • sijeno slama i kukurozovina u balama,
  • ljuštenje,
  • cepanica,
  • panj.

Tijekom rada sa mašinom treba napredovati između redova u obliku petlje, 45-60m rundovima u zavisnosti od temperature,i vratiti se na datu tačku plantaže. Za funkcioniranje ove mašine je potreban traktor sa radnom snagom sa minimum 45KS ondnosno jedan mali traktor pogodan za rad u voćnjacima. Dok mašina sa modelnim brojem 1550 ima unutrašnja veličinu od 1550 mm i ukupna širina iznosi 2115mm, mašina sa modelnim brojem 1220 ima unutrašnju veličinu od 1210 mm, i upravo zbog ove smanjene veličine od 1863 mm kod intenzivnih plantaža odlično se može upotrebiti.

MAGLENA BOMBA je efikasna za zaštitu manjih plantaža.

Instaliran u manjim vrtovima ili voćnjacima, pruža zaštitu plantažama grožđa, jagoda i sadnicama voćke od prolećnih mrazeva.
Jedna mašina obezbeđuje zaštitu površine od 2800-3000m2.
Ovaj motor funkcionira na električni ili benzinski pogon
Na uticaj spoljašnje temperature električni pogon se automatski pokreće.
Za funkcioniranje je porebno suho gorivo.

Električni Automatski
Pogon Trofaznim električnim,
motorom i po molbi 230 vati
Benzinskim motorom
Paljenje Automatsko Mehaničko
Regulator za zrak koji nastaje prilikom sagorevanja Regulator propuha Regulator propuha
Spremnik za vodu 100 l 100 l
Raspršavanje vode Elektromagnetski ventil Ručno pozicioniranje ventila
Ispušenje zraka Donji ispušni sustav s ispušnim sustavom od 360 stupnjeva Donji ispušni sustav s ispušnim sustavom od 360 stupnjeva
Slike su nastale prilikom zaštite od -4 stepena:

Zaštita Maglenim-Zmajem

Susjedna plantaža bez zaštite


de_DEDE