Srpski

MAGLENI-ZMAJ, zaštita od prolećnih mrazeva!

EFIKASAN, EKONOMIČAN, POUZDAN

MAGLENI-ZMAJ ZA ZAŠTITU PRIZMENIH SLOJEVA VINOGRADA I VOĆNJAKA OD MRAZEVA.

Mašina u komori za sagorevanje sagoreva zapaljeni ogrev i nastajućom toplotom, gustim dimom i vodenom parom pokriva plantažu. Topli vazduh štiti od mraza, dok gusti dim ne da da toplota zemlje „pobegne“. Oblak dima štiti i sprečava emitovanje toplote čime ublažava hlađenje prizemnih slojeva vazduha. IzduvanI toplI vazduh koji je pomešan sa dimom, razleže se na plantaži u vidu maglenog jorgana.

Jedan MAGLENI-ZMAJ obezbeđuje zaštitu 10hektara zemlje.

Širok asortiman goriva:

  • seno slama i kukurozovina u balama,
  • ljuštenje,
  • cepanica,
  • panj.
U toku rada sa mašinom treba napredovati između redova u obliku petlje, 45-60m rundovima u zavisnosti od temperature,i vratiti se na datu tačku plantaže. Za funcionisanje ove mašine je potreban traktor sa radnom snagom sa minimum 45KS ondnosno jedan mali traktor pogodan za rad u voćnjacima.
Dok mašina sa modelnim brojem 1550 ima unutrašnja veličinu od 1550 mm i ukupna širina iznosi 2115mm, mašina sa modelnim brojem 1220 ima unutrašnju veličinu od 1210 mm, i upravo zbog ove smanjene veličine od 1863 mm kod intenzivnih plantaža odlično se može upotrebiti.

MAGLENA BOMBA je efikasna za zaštitu manjih plantaža.

U manjim baštama ili voćnjacima, pruža zaštitu plantažama grožđa, jagoda i sadnicama voćke od prolećnih mrazeva.
Jedan mašina obezbeđuje zaštitu površine od 2800-3000m2.
Ovaj motor funkcioniše na eletrični ili benzinski pogon
Na uticaj spoljašnje temperature električni pogon se automatski pokreće.
Za funkcionisanje je porebno suv ogrev (gorivo).

 ElektičniAutomatski
PogonTrofaznim električnim,
motorom i po molbi 230 vati
Benzinskim motorom
PaljenjeAutomatskoMehaničko
Regulator za vazduh koji nastaje prilikom sagorevanjaRegulator promajeRegulator promaje
Rezervoar za vodu100 l100 l
Raspršavanje vodeElektromagnetnim ventilomRučnim podešavanjem ventila
Izduvavanje vazduhaDonji sistem odliva sa izduvnim sistemom od 360 stepeniDonji sistem odliva sa izduvnim sistemom od 360 stepeni
Slike su nastale prilikom zaštite od -4 stepena:

Zaštita Maglenim-Zmajem

Susedna plantaža bez zaštite


en_GBEN