Srpski

MAGLENI-ZMAJ, zaštita od prolećnih mrazeva!

EFIKASAN, EKONOMIČAN, POUZDAN

MAGLENI-ZMAJ ZA ZAŠTITU PRIZMENIH SLOJEVA VINOGRADA I VOĆNJAKA OD MRAZEVA.

Mašina u komori za sagorevanje sagoreva zapaljeni ogrev i nastajućom toplotom, gustim dimom i vodenom parom pokriva plantažu. Topli vazduh štiti od mraza, dok gusti dim ne da da toplota zemlje „pobegne“. Oblak dima štiti i sprečava emitovanje toplote čime ublažava hlađenje prizemnih slojeva vazduha. IzduvanI toplI vazduh koji je pomešan sa dimom, razleže se na plantaži u vidu maglenog jorgana.

Jedan MAGLENI-ZMAJ obezbeđuje zaštitu 10hektara zemlje.

Širok asortiman goriva:

  • seno slama i kukurozovina u balama,
  • ljuštenje,
  • cepanica,
  • panj.
U toku rada sa mašinom treba napredovati između redova u obliku petlje, 45-60m rundovima u zavisnosti od temperature,i vratiti se na datu tačku plantaže. Za funcionisanje ove mašine je potreban traktor sa radnom snagom sa minimum 45KS ondnosno jedan mali traktor pogodan za rad u voćnjacima.
Dok mašina sa modelnim brojem 1550 ima unutrašnja veličinu od 1550 mm i ukupna širina iznosi 2115mm, mašina sa modelnim brojem 1220 ima unutrašnju veličinu od 1210 mm, i upravo zbog ove smanjene veličine od 1863 mm kod intenzivnih plantaža odlično se može upotrebiti.

MAGLENA BOMBA je efikasna za zaštitu manjih plantaža.

U manjim baštama ili voćnjacima, pruža zaštitu plantažama grožđa, jagoda i sadnicama voćke od prolećnih mrazeva.
Jedan mašina obezbeđuje zaštitu površine od 2800-3000m2.
Ovaj motor funkcioniše na eletrični ili benzinski pogon
Na uticaj spoljašnje temperature električni pogon se automatski pokreće.
Za funkcionisanje je porebno suv ogrev (gorivo).

  Elektični Automatski
Pogon Trofaznim električnim,
motorom i po molbi 230 vati
Benzinskim motorom
Paljenje Automatsko Mehaničko
Regulator za vazduh koji nastaje prilikom sagorevanja Regulator promaje Regulator promaje
Rezervoar za vodu 100 l 100 l
Raspršavanje vode Elektromagnetnim ventilom Ručnim podešavanjem ventila
Izduvavanje vazduha Donji sistem odliva sa izduvnim sistemom od 360 stepeni Donji sistem odliva sa izduvnim sistemom od 360 stepeni
Slike su nastale prilikom zaštite od -4 stepena:

Zaštita Maglenim-Zmajem

Susedna plantaža bez zaštite


en_GBEN